Welkom

VIESANTE staat voor gezond leven, vanuit het uitgangspunt dat gezond leven, dat wil zeggen zoveel mogelijk leven in eenheid met de natuur, een van de pijlers vormt voor het in stand houden van een goede gezondheid en, voor zover gezondheidsklachten desondanks de kop opsteken, voor het aanpakken van de klachten.

De therapieën die door VIESANTE worden voorgesteld zijn zonder uitzondering gericht op het bevorderen van dit uitgangspunt en passen binnen een holistische aanpak, gestoeld op de eenheid van lichaam en geest.

Op deze site wil ik u informeren over
- mijn ideeën gericht op het op een natuurlijke wijze bevorderen en onderhouden van de gezondheid
- lezingen die ik aanbied betreffende het op een natuurlijke wijze onderhouden van de gezondheid.

Bereikbaarheid: Email via contactformulier: Martin Smeets

Print dit bericht Print dit bericht